Stacks Image 262043

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun
Torps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Torps kyrka

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Orust pastorat
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Lite om Torps kyrka på Orust”. Torps kyrkoråd. 2001.

Gps: 58.2486, 11.7219

Stacks Image 262034