Stacks Image 262100

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Sotenäs kommun
Hållö kapell

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Hållö kapell

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Hållö kapell.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 58.3375,11.2191

Stacks Image 262121