Stacks Image 262053

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Kungälvs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Kungälvs gamla bykyrka (ruin)Framtagen av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: kringla.nu

Gps: 57.8617, 11.9978