Stacks Image 262039

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Kungälvs kommun
Bohus fästningskyrka (ruin)

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Bohus fästningskyrka (ruin)


Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Bohus fästning.
Pdf: ”Fästningen som aldrig föll”. Statens Fastighetsverk 2008.

Gps: 57.8614, 11.9988