Stacks Image 262046

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Carl Johans kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Carl Johans kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: ”
Carl Johans kyrka - inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport VI”, Maria Sidén. ISSN 1403-8153
Folder: ”Carl Johans kyrka”, från Carl Johans församling.

Gps: 57.6963, 11.9231

Stacks Image 262039