Stacks Image 262059

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Masthuggskyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Masthuggskyrkan


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”Svenska kyrkor - En historisk reseguide” Ann-Chaterine Bonnie, Göran Hägg, Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-015-9

Gps: 57.6971, 11.9374

Stacks Image 262050