Stacks Image 262059

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Masthuggskyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Masthuggskyrkan

När Masthuggs församling bildade nyåret 1908, var man osäkra på var församlingens nya kyrka skulle ligga. Man hade föst funderat på att använda Sankt Johanneskyrkan som församlingskyrka, men föll på att den kyrkan var för liten för den stora församlingen, och man hade redan två år tidigare bestäm sig för att bygga en ny kyrka. Man använde dock inledningsvis Sankt Johanneskyrkan innan den nya kyrkan stor klar.

Ett förslag var att placera den nya kyrkan i Gamla Varvsparken, där nuvarande Sjöfartsmuseet ligger, och ytterligare ett var att kyrkan skulle läggas på Stigbergets topp.

Till den arkitekttävling man lät anordna inbjöd man bland annat in arkitekterna Sigfrid Eriksson, Eugen Thorburn, Ivar Tengbon, Ernt Torulf och Yngve Rasmussen, och kyrkofullmäktige valde efter vissa omarbetningar Sigfrid Erikssons förslag.

Bygget av den nya kyrkan påbörjades i december 1910 och invigningen skedde nästan 4 år senare, den 14 oktober 1914, under ledning av biskopen Edvard Herman Rodhe. Men redan den 2 augusti hade kyrkan fått träda i tjänst, när dess klockor liksom stadens övriga kyrkklockor klämtade för den allmänna mobiliseringen mellan klockan 8 och 11 och med tio minuters mellanrum.

Grund- och källarmurar samt vissa andra delar, såsom korsockeln och sakristian består av natursten.
Fasaderna är av ovanligt stort handslaget, rött munktegel från Börringe i Skåne, och yttertaket av armerad betong är täckt med tegel från Slottsmöllans tegelbruk utanför Halmstad.

Huvudingången är belägen vid den västligaste delen av långhusets norra vägg.

I det 60 meter höga kyrktornet, som alltså har samma höjd som tornet på Tyska kyrkan, hänger två kyrkklockor som göts vid Götaverken 1914. Den stora väger 3 200 kilo och den lilla 2 000 kilo.
Högst upp på tornet, 127 meter över havet sitter en tupp placerad.

Altartavlan är en så kallad triptyk, alltså uppdelad i tre bildfält. I mitten är motivet himmelsfärden, till vänster Jesu bönekamp i Getsemane samt Kristi död på korset till höger.
Bokstäverna I. N. H. S över triptyken står för den latinska frasen lesus Nazarenus Hominum Salvator, vilket betyder "Jesus från Nasaret människornas frälsare”.

Triptyken är ritad av kyrkans arkitekt Sigfrid Ericson, skulpterades av konstnären Ninnan Santesson och målades 1923 av den svensk-finske konstnären Engelbert Bertel-Nordström. Santesson har även skapat triumfkrucifixet med Kristus som är krönt med guldkrona.

Den rödflammiga kormattan komponerades 1954 av textilkonstnären Karna Asker, som det året gifte sig här i Masthuggskyrkan med kyrkans arkitekt Sigfrid Eriksson. Ringarna i mitten av mattan sägs påminna om bröllopet.

Fartyget i långskeppet föreställer fullriggaren Java, och skänktes till kyrkan av Göteborgs Sjöfartsmuseum vid kyrkans trettioårsjubileum 1944.

Dopfunten är ny. Den ritades 1991 av arkitekten Arne Tollbom efter en skiss av Sigfrid Ericson och formades i gotländsk sandsten från Slite stenhuggeri på Gotland.

Orgeln byggdes av orgelbyggaren J Magnusson och är med sina 65 stämmor, fyra manualer och pedal, och med över 4000 pipor i orgelhuset Göteborgs stifts största kyrkoorgel. Den har även ett fjärrverk i koret bakom altartavlan.

Masthuggskyrkan genomgick en större renovering under 2008.
Stacks Image 262082