Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tranemo kommun
Tranemo kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Tranemo kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Kyrkrundan.

Källor:
Muntlig information.
Webb: Kinds pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.4876, 13.3470

Stacks Image 262020