Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tranemo kommun
Tranemo kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Tranemo kyrka

Tranemo kyrka är ritad av arkitekten Emil Viktor Langlet, som förutom tolv så kallade centralkyrkor även har ritat Stortingsbyggnaden i Oslo. Att just Langlet fick uppdraget att rita Tranemo kyrkan, som uppfördes på 1880-talet då ersattes en träkyrka från 1600-talet, berodde på att han gav det lägsta anbudet. Tranemoborna fick mycket kyrka för pengarna.

Emil Viktor Langlet hade med idén om centralkyrkor en vision om att skapa ett kyrkorum där man inte bara i teori utan också i praktik samlades runt nattvardsbordet och dopfunten. Därför placerades altaret ungefär där det fristående altarbordet står idag.
Langlet var dock långt före sin tid, och de flesta av hans kyrkor har byggts om för att bli mer traditionella, så även Tranemo kyrka. Detta skedde vid en renovering på 1930-talet då kyrkorummet omdanades helt. Församlingsborna ansåg att deras kyrka var pinsam.

Vid ombyggnaden uppfördes den halvrunda absiden och sakristia, och man byggde ett gigantiskt putsvalv som skulle dölja alla de arton övre fönstren och innertakets stjärnhimmel. Det nuvarande koret byggdes till, och konstnären Einar Forseth utförde där en kormålning i al secco teknik, föreställande Jesus som den gode herden.
Al secco innebär att man målar direkt på den fuktiga ljusa kalken. Tekniken att måla på torr kalk kallas al-fesco, och det var den vanligaste tekniken när man på medeltiden dekorerade väggar och takvalv i kyrkor.

I koret finns också ett triumfkrucifix skapat av träsnidaren Eva Spångberg.

Målningarna i koret som inramar al secco-målningarna utfördes av Erik Abrahamson och visar scener ur Johannesevangeliet.

En ny predikstol konstruerades av skulptören Axel Wallenberg. Titta man noga på mittbilden som föreställer bergspredikan ser man att hälften av åhörarna har antika kläder och hälften är klädda enligt det dåvarande modet på 1930-talet.

Dopfunten i sandsten är från 1913.

Bildväven som är placerad över dopfunten är skapad 1996 av K Nordblom, och illustrerar dopet på olika sätt.

På orgelläktaren kan vi se helfigurer föreställande dels till vänster Sankt Brylof, biskop i Skara på 1200-talet samt till höger Sankta Cecilia, som är musikens skyddshelgon. På ömse sidor ser vi de tolv apostlarna med sina respektive attribut.
Läktaren som sedan 1960-talet inrymmer en Hammarbergorgel är skapad av Axel Wallenberg som också utförde arbetet den vackra predisktolen.

En glasmålning skapad av en okänd mästare på 1700-talet hemfördes på 1800-talet fån Kina av prästen Anders Elgkvist, som var på missionsresa, och som senare blev kyrkoherde i Tranemo.

Vid en renovering på 1990-talet kompenserades förlusten av de övre fönstren genom en ny centralt placerad ljuskrona utförd av Fongs gelbgjuteri i Gränna. Senare tillkom även ett fristående altarbord, så att man på nytt kan samlas runt nattvardsbordet som tanken var då kyrkan byggdes.

Det behöver kanske inte tilläggas att församlingen i dag är mycket stolta över sin kyrka skapad av Emil Viktor Langlet.
Stacks Image 262020