Stacks Image 262031

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Annedalskyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Annedalskyrkan


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: Antikvarisk rapport ”Annedalskyrkan - inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport VII”, Maria Sidén. ISSN: 1403-8153
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.6871, 11.9540

Stacks Image 262053