Stacks Image 262055

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Nylöse kyrkaFramtagen av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källa:
Pdf: ”
Nylöse kyrka - inventering av Göteborgs kyrkobyggnader rapport X 2006”. Ann-Charlott Strandberg.

Gps: 57.7357, 12.0072

Stacks Image 262048