Stacks Image 262055

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Nylöse kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Nylöse kyrka

Nylöse kyrka i Gamlestaden invigdes 1929 och gick då under namnet Gamlestadens kapell. Kapellet ritades av arkitekterna Ragnar Ossian Swensson och Harald Ericsson. Swensson har även bland annat ritat Sankt Olofs Kapell på Kvibergs kyrkogård. Han är kanske annars mest känd för att ha tidigare varit med och ritat Göteborgs Konstmuseum på Götaplatsen i Göteborg.

Hur många föregångare som nuvarande Nylöse kyrka haft vet man inte, men en kyrka skall ha legat på Nylöses norra torg och ha härjats av krig under slutet av 1500-talet.
Den nuvarande kyrkans föregångare, som kallades Lödöse Nya kyrka började uppföras år 1587, intill en klosterbyggnad som tillhört fransiskanerorden men som då var en del av hospitalet, strax norr om nuvarande Artillerigatan.

Byggnaden togs dock i bruk först 1617, men när invigningen ägde rum tio år senare hade redan Göteborg grundats och Nylöse upphört att fungera som stad. Församlingen upplöstes och kyrkan kom i stället att användas för ”Hospitalets” räkning fram till år 1791, då den revs.

Några av grundstenarna från Lödöses Nya kyrka finns bevarade. Ett antal ligger på gården mellan kyrkan och församlingshemmet. Ytterligare stenar finns i Kvibergs kyrkogårds minneslund.

Men bygget av ett nytt kapell i Gamlestaden på 1900-talet var inte självklart. Delar av församlingen ifrågasatte förslagen på kapellbyggnad och om det överhuvudtaget fanns behov av en ny kyrksal. Kyrkoherde Wallerius som hade kommit med förslaget om bygget, lär dock ha yttrat att ju mer motstånd förslaget rönte, desto mer stod det klart för honom att kyrksalen behövdes.

Kyrkan som invigdes nyårsdagen 1929 av biskop Rhode, är byggd av Glavaskiffer, och har ett altare av sten från Kinnekulle.

Nu går vi fram i tiden till mitten av 1950-talet. För det var efter en ombyggnad 1954 som kapellet fick status som kyrka, och även denna gång svarade Ragnar Ossian Swensson för byggnadshandlingarna, men nu med hjälp av M L Mandelius.
Vid detta tillfälle installerades en altartalva föreställande Jesu måltid med sina lärjungar från år 1627, som tidigare fanns i Nya Lödöses kyrka.

Och sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid ytterligare en större ombyggnad 1974.

I korgolvet lade man då bland annat in en gravsten med renäsansornamentik, hämtad från den medeltida hospitalkyrkogården som ligger i närheten.

I kyrkan används också ett antal äldre inventarier från den gamla Hospitalkyrkan som revs 1791. Förutom altaruppsatsen finns här även bland annat fyra apostlafigurer från en predikstol.

Bland de nyare inventarierna är ett votivskepp.

2004 byggdes kyrkan till med ett nytt församlingshem, som därmed flyttade hit från att tidigare ha legat på Holländareplatsen i Gamlestaden.

Nylöse kyrka är en pilgrimskyrka som ligger utmed vandringsleden från Nya till Gamla Lödöse.
Stacks Image 262048