Stacks Image 262065

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Brunnsbokyrkan

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Brunnsbokyrkan


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: ”
Brunnsbo kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader”. Torbjörn Lindstedt.
Muntlig information från Backa församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.7281, 11.9703

Stacks Image 262056