Stacks Image 262065

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Brämaregårdens kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Brämaregårdens kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Pdf: ”
Brämaregårdens kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader”. Torbjörn Lindstedt.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.7187, 11.9443

Stacks Image 262056