Stacks Image 262087

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Hammarkullens kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Hammarkullens kyrka (nedlagd)

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Webb: Kville pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 58.5536,11.2662

Stacks Image 262078