Stacks Image 262087

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Hammarkullens kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Hammarkullens kyrka (nedlagd)

Hammarkullens kyrka som ritades av arkitekt Torsten Hansson och invigdes 1972, var tidigare församlingskyrka i Angereds församling, men används sedan 2011 inte längre som kyrka eller gudstjänstlokal.

Eftersom medlemstalen var sjunkande i området beslutade dåvarande Hammarkullens kyrka att gå ihop med Svenska Missionskyrkan, nuvarande Equmeniakyrkan, som de tidigare haft mycket samarbete med. Den nya gemensamma kyrkan som ligger ett stenkast från Hammarkullens kyrka heter i dag Mariakyrkan.

När då Hammarkullens kyrkas lokaler blev överflödiga köptes lokalerna av Föreningen Islamska Skolan i Göteborg för att användas som förskola.
Stacks Image 262078