Stacks Image 262061

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Kungsladugårds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Kungsladugårds kyrka


Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Göteborgs stift.

Källor:
Webb: svenska kyrkan/Göteborgs Carl Johans församling
Folder: ”Kungsladugårds kyrka”, från Carl Johans församling.

Gps: 57.6810, 11.9273

Stacks Image 262052