Stacks Image 262061

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Kungsladugårds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Kungsladugårds kyrka

Kungsladugårds kyrka som invigdes den 16 december 1960 av biskop Bo Giertz, har ritats av arkitekt Anders Berglund som var född i Göteborg men då bosatt i Värnamo.

Planerna på en kyrka hade tagits redan på 1930-talet, och till en början var man oenig om var kyrkan skulle byggas. Ett förslag var nedre delen av Svaleboskogen i nära anslutning till Västra kyrkogården.
Men på grund av kriget sköts byggplanerna på framtiden, och först i januari 1960 togs det första spadtaget.

En stor del av kostnaderna för att kunna genomföra kyrkbygget bidrog syföreningen med, som under 30 år samlat in 435 000 kr. Men vid invigningen saknade kyrkan orgel, och det skulle dröja till 1966 innan A Magnussons orgelbyggeri leverade kyrkans den nuvarande orgeln.

Korset på korväggen är en Kristusbild i mosaik. Även altare, predikstol och dopfunt har mosaikinläggningar, utförda av konstnärinnan Gun Setterdahl från Stockholm.
Färgerna på respektive mosaikbit i altarets framkant motsvarar kyrkoårets liturgiska färger. Här finns en sten för varje söndag eller heldag under det kyrkoår då kyrkan uppfördes.

På predikstolen finns symbolerna för tron, hoppet och kärleken.

Dopfunten har symboler för treenigheten: en triangel med Guds öga för Fadern, en fisk för sonen (grekiska ordet för fisk - ”ichtys” - kan uttydas Jesus Kristus, Guds Son, Frälsaren) och en duva som symboliserar Anden.

I dopfunten finns en stor stjärna som bild för Jesus och tre mindre som bilder för de tre vise männen, som är på väg till Jesus. Silverskål till dopfunten tillkom 1988.

Nattvardssilvret är en gåva av Elin och Inga Olsson. Skrudar och antependier är också gåvor som kyrkan fått ta emot.

Orgeln byggdes 1966 av A. Magnussons orgelbyggeri.
Stacks Image 262052