Stacks Image 262090

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tjörns kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Vår Fru kyrkoruin


Framtagen av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: kringla.nu

Gps: 58.0202, 11.6321