Stacks Image 262090

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tjörns kommun
Vår Fru kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Vår Fru kyrkoruin

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: kringla.nu

Gps: 58.0202, 11.6321