Stacks Image 262090

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tjörns kommun
Vår Fru kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Vår Fru kyrkoruin

Vår Frus kyrka uppfördes någon gång under 11 eller 1200-talet, men det verkar som att kyrkan inte användes under senare 1300-talet och början av 1400-talet, sannolikt som följd av digerdöden som drabbade Tjörn i mitten av 1300-talet.

1430 återinvigdes dock byggnaden och kallades då capella beate Marie virginis, det vill säga Den Saliga Jungfru Marias kapell, och var alltså inte klassad som kyrka.
Även sedan gudstjänsterna upphört i kapellet tyckt den även senare ha använts för begravningar. I ett dokument från slutet av 1500-talet beskriver biskopen i Oslo kyrkan som... ”Vår Frus kyrka, uti vilken ingen (guds)tjänst hålles”.

Det fanns tre typer av kyrkor i Norge under medeltiden: Fylkeskyrkor, Härdaskyrkor samt Högendiskyrkor. Det sistnämnda var en stormans privata gårdskyrka eller kapell som byggdes på egen mark.

1954 fick en etnolog tillstånd av Riksantikvarieämbetet att genomföra arkeologiska utgrävningar på platsen. Det kom dock att dröja 10 år innan utgrävningarna kunde genomföras. Fynd visade att kapellet hade brunnit. Platsen där kyrkan låg är i dag utmärkt med ett kors.