Stacks Image 262046

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Lysekils kommun
Fiskebäckskils kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Fiskebäckskils kyrka

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Lysekils pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 58.2447, 11.4595

Stacks Image 262027