Stacks Image 262046

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Lysekils kommun
Fiskebäckskils kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Fiskebäckskils kyrka

Fiskebäckskils kyrka är en av de populäraste vigselkyrkorna i Bohuslän.

När kyrkan byggdes i 1770-talets början ersatte den en tidigare träkyrka från slutet av 1500-talet. Denna första kyrka låg enligt uppgift ett tiotal meter längre ner i slänten, var rödmålad och hade torvtak. Men med växande församling blev denna kyrka för liten.

Även den nuvarande kyrkan blev med tiden för liten, och i början av 1900-talet förlängde man byggnaden genom att förskjuta koret åt öster och bygga en ny sakristia, efter förslag av arkitekten och professorn Charles Lindholm. Samtidigt höjdes också kyrkans torn.

De invändiga målningarna på väggar och tak utfördes 1783 av kyrkomålaren Joachim Gotthard Reimers från Göteborg.

Kyrkans dopfunt är i ett enda stycke ek, och är från 1600-talet.

Altaruppsatsen från 1665 är en gåva av Margareta Huitfeldt. Hon då den mäktigaste jordägaren i Bohusläns och visade bland annat mycket stor frikostighet mot kyrkan i Fiskebäckskil. Själv lever hennes namn kvar i Huitfeldska Gymasiet i Göteborg.
Hon gjorde en donation som är den största enskilda jorddonationen som någonsin gjorts i Sverige. Sonen Ivar dog 18 år gammal i Montpellier i Sydfrankrike år 1664, i vad som noterades som ”hastig feber”. På sitt yttersta ska han ha utryckt en önskan om att modern skulle göra en donation till behövande studenter.
Fru Hvitfeltds ägor omfattade över 2500 hemman, däribland den mark där samhällena Kungshamn, Smögen ochFiskebäckskil ligger idag. Villkoren för den stora gåvan stipulerade att avkastningen skulle ge 30 ungdomar från landskapet gratis utbildning vid Göteborgs universitet. Den årliga avkastningen går ännu till stipendier vid läroverken i Göteborg och Bohuslän, till Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och forskarstipendier.

Predikstolen tillverkades 1792 i Göteborg, och var ursprungligen avsedd för Templum Cathedrale Gustavi, eller Gustavi domkyrka som domkyrkan i Göteborg egentligen heter. Predikstolen hamnade dock redan 1794 i Fiskebäckskils kyrka.

På kyrkogården ligger konstnären Carl Wilhemsson begravd. Han finns representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum.
Stacks Image 262027