Stacks Image 262051

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Sotenäs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Smögens kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Södra Sotenäs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”100 år med Smögens kyrka”. (från Anna Dahl).

Gps: 58.3560, 11.2253

Stacks Image 262042