Stacks Image 262051

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Sotenäs kommun
Smögens kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Smögens kyrka

Man kan säga att Smögens kyrka tillkom tack vare att den dåvarande kyrkan i Kungshamn brann 1901. Önskan om att få uppföra en kyrka på Smögen hade funnits en längre tid, och när kyrkan i Kungshamn nu skulle byggas upp beställde man samtidigt tegel även till en kyrka på Smögen. Kungshamn.
Smögen var på den tiden en och samma församling - Gustav Adolfs kapellförsamling.

Smögens kyrka som stod färdig 1905 ritades av Adrian Petersson, som brukar kallas kyrkoarkitekt eftersom han ritat inte mindre än 38 kyrkor över hela landet. Men han har även ritat en stor mängd andra byggnader i Göteborg, där han var praktiserande arkitekt. Även om Petersson i sitt arbete som kyrkoarkitekt jobbade för Överintendentsämbetet, var en annan arkitekt på ämbetet framme och gjorde en del korrigeringar, Gustaf Améen som främst då omarbetade interiören.
Améen tros ligga bakom altare, altarring, bänkar, predikstol, orgelfasad medan Adrian Petersson stått bakom läktaren och förmodligen även det ursprungliga innertaket som inte längre synligt, eftersom kyrkorummets försågs med tunnvalv 1927.

Från början hade kyrkan stora vackra kristallkronor, men dessa såldes till en kyrka i norra Bohuslän för 40 kronor styck, eftersom den dåvarande kyrkoherden inte ansåg att kristallkronor passade i en kyrka - i vart fall inte i Smögens kyrka.

Kyrkan drabbades tidigt av fuktproblem och genomgick sin första reparation redan 1910.
Vid en senare reparation i mitten av 1940-talet var tornets och västfasadens gavelpartier så pass frostskadade att de revs.

1955 fick korfönstren glasmålningar skapade av Ernst Söderberg.

Den åttakantiga dopfunten, som är huggen i rödgrå polerad äkta Smögengranit skänktes till kyrkan 1930 av stenhuggaren Ernst Engeström.
Den gamla trädopfunten från 1902 finns ännu kvar längst bak i kyrkorummet. Den tillverkades alltså innan kyrkan byggdes, och använde först vid de tillfällen det förrättades gudstjänster i skolan. det sägs också att dopfunten kom till användning i hemmen, särskilt vintertid, då prästen gjorde hembesök och döpte barnen.

Altartavlan med motivet Jesus i Getsemane är målad 1905 av Alfred Jolin, efter ett tyskt original.
På altaret står ett kors skapat av Eva Spångberg i Gamla Hjälmseryd i Småland. Hon har kallats Förkunnare i trä!

Predikstolen som har målningar utförda 1956 av Ernst Söderberg, är i övrigt samtida med kyrkan. Ljudtaket är dock från 1927. Den mångsidige Ernst Söderberg har för övrigt inte bara dekorerat kyrkor, han har även ritat en kyrka, Hällby kyrka och gravkapell i Södermanland.

Skeppet Saga som hänger i kyrkorummet är tillverkad av skomakaren Eskil Bengtsson och målad av Smögenkonstnären Karl ”Målarkalle” Larsson.

De två kyrkklockorna som hänger i tornet är gjutna 1905 av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.
Stacks Image 262042