Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tanums kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Grebbestads kyrkaFramtagen av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Tanums pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 58.6954, 11.2531

Stacks Image 262022