Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Tanums kommun
Grebbestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Grebbestads kyrka

Kyrkan uppfördes i början av 1890-talet efter ritningar av Göteborgsarkitekten Adrian Petersson, som lät skapa en nygotisk katedral. Han var praktiserande arkitekt i hemstaden, men jobbade samtidigt som arkitekt för Överintendentsämbetet i Stockholm, det som senare mom att heta Byggnadsstyrelsen. Och det var i den egenskapen han ritade inte bara Grebbestads kyrka, utan även Fjällbacka, Tegneby, Lysekils och Smögens kyrkor, plus ytterligare över 30 kyrkor över hela landet.

Utvändigt ser kyrkan i stort ut som när den byggdes, förutom att man bland annat låtit byta ut taket från zink till kopparplåt. Dessutom tillkom ett tornur 1933.

Däremot fick kyrkan tidigt fuktproblem, och flera invändiga reparationer har fått göras.

Sin nuvarande interiör fick kyrkan vid en renovering vid mitten av 1960-talet. Då målades bland annat den inskription som nu åter är synlig på korbågen: ”Se Guds lamm som borttager världens synder”. Efter att ha varit övermålad, togs den åter fram i mitten av 1980-talet.

Träskulpturerna på predikstolen som tillkom 1928, skapade av Valfrid Andersson föreställer apostlarna Jakob, Paulus, Petrus och Johannes.

Altaruppsatsen är från när kyrkan var ny, och har ett Golgatamotiv som är en kopia av Henrik Dyfvermans Kristus på korset.

Glasmosaiken i koret skapades 1965 av den Jönköpingsfödde konstnären Joël Mila. Motiven är hämtat från Bibeln men placerade i bohuslänsk miljö. Han har även skapat den målning som finns till höger om koret vid dopfunten, Tavlan visar Jesus välsignar barnen.
Joël Mila har skapat konst till många kyrkor, inte bara i Sverige utan även i Danmark och Schweiz.

Dopfunten i ljusgrå granit är tillverkad 1919. Den ursprungliga dopfunten i trä står nu längs bak i kyrkan och används som kollektbössa.

Votivskeppet över dopfunten är byggt av förre hamnmästaren i Landskrona, Oskar Johanesson.

De båda klockorna i tornet är gjutna 1891.
Stacks Image 262022