Stacks Image 262059

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun
Långelanda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Långelanda kyrka

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Webb: Svenska kyrkan, Orust pastorat
Häfte: ” Långelanda kyrka Orust” (från Anna Dahl)

Gps: 58.1519, 11.7895

Stacks Image 262040