Stacks Image 262059

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun
Långelanda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Långelanda kyrka

När kyrkan byggdes i mitten av 1800-talet ersatte den en medeltida stenkyrka från slutet av 1300-talet. Den gamla kyrkan som när den revs var den minsta i hela Bohuslän, hade ursprungligen en fristående klockstapel och takmålningar från 1700-talet av kyrkomålaren Christian Schönelt. Klockstapeln hade senare ersatts med ett rödfärgat torn.
Beslut togs om att bygget av den nya kyrkan skulle starta 1851, men bygget kom inte igång förrän våren året efter. Den 20 september 1854 invigdes kyrkan som ritades av arkitekten A R Pettersson.

Bygget av nya kyrkan leddes av den kände yrkesmannen Anders Pehrsson från Sandhults socken utanför Borås, som något år tidigare även byggt grannkyrkan i Myckleby.

Man lät behålla tornet från den gamla kyrkan, men den är i dag vitmålad.

Från den gamla kyrkan lät man även behålla predikstolen som är försedd med ett bibelcitat på danska. och uppdelad i fyra fält med de fyra evangelisterna i upphöjd relief. Man lät också behålla delar av altaruppsatsen som liksom predikstolen är från 1638.

Altartavlan är från när den nya kyrkan stod klar, och har på övre delen en inskription som lyder ”Se Guds lamm som borttager världens syd.” Vid altarbordes framsida finns två vackert snidade och målade pilastrar som eventuellt kan ha tillhört en äldre altarprydnad från 1640-talet.

I mitten av 1940-talet gjordes en invändig restaurering under ledning av arkitekt Axel Forssén.

Den åttakantiga dopfunten av ek är snidad 1929 av kyrkvärden Sander Johansson i Långelanda.
I botten av dopfatet i mässing som är från 1600-talet, syns Marias bebådelse, omgivet av ornamentala bokstäver.

Golvuret är från 1854 och en gåva från torparen Sven Nilsson i Bräcke, som testamenterade 100 riksdaler till ”ett gott slagur”, en ansenlig summa på den tiden.

I kyrkan finns också ett så kallat votivskepp, som skänktes till kyrkan 1974 av barnen till Oskar Tisell. Han var född på Hjälperöd 100 år tidigare, och hade efter en del år i USA, återvänt hem till Sverige. Även om han bosatte sig på annan ort glömde han aldrig sin hembygds kyrka.

Orgeln med fasad tillkom år 1900, men orgelverket byggdes om både på 1920, 1940 och 1960-talet. Det nuvarande orgelverk tillverkades 1997 av Hammarberg, som lät återanvända en del äldre pipor.
Stacks Image 262040