Stacks Image 262057

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Sotenäs kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Malmöns kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Södra Sotenäs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Malmöns kyrka”. Birgit Boman.

Gps: 58.3482, 11.3364

Stacks Image 262050