Stacks Image 262057

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Sotenäs kommun
Malmöns kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Malmöns kyrka

Vi står nu egentligen framför Lysekils kyrka! Träkyrkan uppfördes just i Lysekil 1796 och hette då också Lysekils kyrka, men när den nuvarande kyrkan i Lysekil byggdes monterades den gamla kyrkan ned och flyttades hit till Malmön, där den återinvigdes 1907.

Vägen till den egentliga sockenkyrkan i Askum var lång, och här som på många andra håll hade man diskuterat möjligheterna att uppföra en egen kyrka. Egen kyrkogård hade anlagts 1890, men det dröjde alltså 17 år innan kunde få köpa den gamla kyrkan i Lysekil för 3000 kronor.

När kyrkan tidigare stod i Lysekil fanns en separat vidbyggd sakristia, men den avlägsnades vid flytten till Malmön.
Sakristian är nu i stället inrymd i koret bakom altaret, och är skilt från det övriga kyrkorummet med ett skrank.

Altartavlan med motivet Jesu nedtagning från korset, är målad av konstnären Wilhemina Lagerholm, som bland annat studerade målning i Paris, innan hon lade penslarna på hyllan och öppnade fotoateljé i hemstaden Örebro. Så småningom kom hon att återuppta målandet, blev mycket framgångsrik och finns bland annat representerad på Nationalmuseum. Målningen i Malmöns kyrka är dock en kopia av en målning utförd av den franske 1600-talsmålaren Jean Jouvenet.

Predikstolen med åttakantig korg och sexkantigt ljudtak är byggd efter ritningar av arkitekt Eugen Thorburn, som för eftervärlden kanske är mest känd för att ha ritat det märkliga stadshuset i Strömstad. Han har även ritat skärmväggen bakom altaret, altarringen samt möjligen också dopfunten.

I tornet hänger två klockor. Den lilla är gjuten 1741 i Göteborg och omgjuten 1916 i Stockholm.
Storklockan är gjuten 1913 i Stockholm.
Stacks Image 262050