Stacks Image 262043

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun
Tegneby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Tegneby kyrka

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Orust pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Historik över Tegneby kyrka”. Kyrkorådet i Tegneby 1976.

Gps: 58.1513, 11.5933

Stacks Image 262034