Stacks Image 262043

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun
Tegneby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Tegneby kyrka

Tegneby nuvarande kyrka ersatte 1891 en medeltida föregångare på samma plats. Den gamla kyrkans torn, uppfört i tre etapper 1692, 1701 och 1705, fick stå kvar och byggdes samman med den nya kyrkan.

Ritningarna till den nya kyrkan utfördes av arkitekten vid Överintendentsämbetet och tillika dåvarande stadsarkitekten i Göteborg Adrian Petersson.

Liksom flera andra kyrkor med naturstens- och tegelfasader från denna tid, fick även Tegneby kyrka tidigt fuktproblem.
Redan 1905 målades interiören om, och 1911 skedde en utvändig reparation då man bland annat bytte ut skadat fasadtegel.

Öster om koret finns det äldre femsidiga koret från när kyrkan var ny, som en tid, fram till 1960-talet var sakristia, men som sedan dess är ett mindre kyrkorum, som används som så kallad "lillkyrka". Ingången finns bakom det nya korets gamla altartavla.

Altaruppsatsen i Tegneby kyrkas är rikt skulpterad i barockstil, som skiljer sig en del från andra kyrkor i Bohuslän. Troligen beroende på att den ursprungligen, i slutet av 1600-talet beställdes för Marstrands kyrka, innan den 1807 inköptes och hamnade Tegneby kyrka.
Altaruppsatsen är tillverkad av Niels Läs, och har bildframställningar som utgörs av tre tavlor ovanför varandra. Underst finns en bred men låg relief föreställande nattvardens instiftande, som dock är något yngre är den övriga tavlan.
Altaruppsatsens huvudmotiv föreställer Kristi korsfästelse, och altaruppsatsen avslutas överst med en mindre rundbågig målning, föreställande Kristi himmelsfärd.

Under en tid var altartavlan ersatt med gipsreliefer av Carl Johan Dyfverman men återinsattes i kyrkan efter en renovering i slutet av 1930-talet.
En rest av Dyfvermans gipsreief är nattvardsscenen i den undre delen som ännu finns kvar.
Dyfvermans uppståndelsescen som sattes in i altaret efter nybygget 1891 hänger idag på annan plats i kyrkan, förutom korsfästelsescenen som nu finns som altaruppsats i Nösunds kapell.

Predikstolen är gjord i barockstil och är tillverkad 1638, och placerad på korets norra sida. Predikstolens korg, den större delen, utgör den bevarade delen i ursprunglig barock, medan foten och trappan är utförda under modern tid.
I textfälten löper bibelcitat på danska, som överst i svensk översättning lyder: ”Eftersom hans ande som uppväckte Jesus från de döda, bor uti eder, då skall också den som uppväckte Kristus från de döda göra edra döda kroppar levande” Ur Romarbrevet 8:11.
Predikstolen stod tidigare i den gamla kyrkan. Mellan åren 1912 och 1938 stod den i Nösunds kapell, innan den åter hamna i Tegneby kyrka.

Dopfunten i täljsten är troligen från 1200-talet.

Orgeln byggdes 1963 av Hammarbergs orgelbyggeri.

Den äldsta av de två klockorna i tornet är från början av 1500-talet, men reparerades på 1920-talet. Den yngre är från 1855 och gjöts om 1923 av M O Ohlsson klockgjuteri AB i Ystad.
Stacks Image 262034