Stacks Image 262051

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Stala kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Orust pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 58.1390, 11.6627

Stacks Image 262042