Stacks Image 262051

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun
Stala kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Stala kyrka

Det har funnits flera kyrkor på samma plats. Redan tidigt fanns här en kyrka, som man länge trodde var byggd i mitten av 1600-talet, men som mer sannolikt var uppförd redan under 1200-talet. På 1300-talet finns kyrkan omnämnd i biskop Eysteins jordebok, och där uppges att kyrkan var helgad åt jungfru Maria.

När den gamla kyrkan på 1800-talet ansågs vara både för liten och förfallen byggdes den nuvarande kyrkan på en plats 35 meter öster om sin föregångare. Ritningarna till kyrkan som har en påtaglig likhet med Lane-Ryrs kyrka, som byggdes något år tidigare, utfördes av S Andersson i Uddevalla, och godkändes av kung Carl XV i maj 1872.
Byggmästare var Lars Herman Svensson Arvidsson från Torpa i Västergötland.

Den 9 september 1877 förrättades den första gudstjänsten i Stala nya kyrka, men det dröjde ytterligare ett år innan byggnaden stor klar, och invigningen skedde först sommaren 1879.

Taket på nuvarande kyrka var från början spån, men 1913 byttes spånet ut mot falsad plåt. Sedan 1996 är taket belagt med tegel.

1949 skedde en renovering under ledning av Uddevallaarkitekten Arthur Brattberg, då bland annat bänkarna byggdes om, och 1989 byggdes rum under läktare.

Predikstolen i barockstil är från 1645, och altartavlan från 1878 är målad av Karl Nordström. och är en kopia av altartavlan i Jakobs kyrka i Stockholm föreställande Kristi förklaring.
Karl Nordström var nära vän med August Strindberg och bland annat under en hel del år ordförande i Konstnärsförbundet, som han också var med om att bilda. Karl Nordström som föddes och växte upp på Tjörn finns representerad på bland annat Nationalmuseim, Waldermasudde och Göteborgs konstmuseum.

Vid kyrkans södra vägg står predikstolen från Stala gamla kyrka, försedd med bilder av de fyra evangelisterna och med text på gammaldanska ur Kong Fredriks II:s bibel.

Dopfunten är från mitten av 1200-talet. Och votivskeppet ovanför dopfunten är en så kallad holländsk pinass, som troligen är från 1600-talet. Skeppet skäntes på 1870-talet till Göteborgs historiska museum, som deponerade votivskeppet till Stala kyrka i slutet av 1960-talet.

I tornet hänger två klockor. Den lilla är enligt en inskription gjuten 1609 i Stralsund. Den stora är gjuten 1877 vid Göteborgs mekaniska verkstad.
Stacks Image 262042