Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Orust kommun

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista

Flatö kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Kustkyrka Bohuslän.

Källor:
Webb: Orust pastorat
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 58.2242, 11.5157

Stacks Image 262022