kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Orust kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Flatö kyrka

När Hällevikstrands kapell hade tagits i bruk i början av 1900-talet började man fundera på att låta bygga en kyrka även på Flatön. Gudstjänst hölls då växelvis i Morlanda och Hälleviksstrand och det kunde naturligtvis innebära stora svårigheter för Malö-Flatö-Ängöborna att ta sig till kyrkan vintertid och i dåligt väder. Färjeförbindelsen med Orust kom inte till förrän på 1950-talet.

I september 1912, bildades en kyrkobyggnadsförening, som hade till uppgift att samla in medel till byggandet av en kyrka på Flatön. Redan efter tre månader hade 3 699 kronor kommit in, men det tog ändå många år innan kyrkan stod klar.

Arkitekten Sigfrid Ericson, som bland annat hade ritat Masthuggskyrkan, Konstmuseet och Konsthallen i Göteborg, anlitades och han lät den då nya funkisstilen få bestämma utseendet.

Flatö kyrka är en typkyrka i tidstypisk 20-talsklassicistisk stil - ljus, enkel och ändamålsenlig. Kyrkorummet har dessutom en erkänt fin akustik.

Den14 augusti 1928 förrättades invigningen av prosten Rehnberg och 12 assisterande präster.

Altartavlan är också ritad av Sigfrid Ericson och bildhuggaren Fritiof Richter från Göteborg har gjort figurerna, som är symboler för tron, hoppet och kärleken.
De målades av den kände kyrkomålaren Joël Mila, också han från Göteborg. Han stod även för färgsättningen i resten av kyrkan.
Målningen i mitten är utförd av Olle Skogman, Skaftö. Han studerade en tid för Carl Wilhelmsson, och inspirerades förstås av honom.

Flatö kyrka står idag nästan i sitt ursprungliga skick - endast en liten förändring har gjorts för att få bättre plats i koret. Idag används kyrkan inte under vinterhalvåret, utom för dop, vigslar och begravningar. På sommaren ordnar Föreningen Flatö Kyrkas Vänner konserter i kyrkan i samarbete med Svenska kyrkan på Orust.