Stacks Image 262047

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Lysekils kommun
Lyse kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Lyse kyrkoruin

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: kringla.nu

Gps: 58.3203, 11.4623