Stacks Image 262047

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Lysekils kommun
Lyse kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Lyse kyrkoruin

Lyse gamla kyrka som brann ner söndagen den 14 februari 1909, byggdes så sent som i mitten av 1800-talet, men som kyrkplats har platsen gamla anor. Den första kyrkan i Lyse finns antecknad i biskop Eysteins jordebok från 1391, och stod då på samma ställe som ruinen, och delar av muren mot norr kan vara från den medeltida kyrkan.
Den romanska gravhällen, med en skadad kalksten i form av ett kistlock, som finns kvar inne i ruinen kan vara så gammal som från 1100-talet.

Om den första kyrkan på platsen vet vi bland annat att kyrkorummet smyckades 1702 med målningar av Christian von Schönfeldt.
Medetidskyrkan hade ett rödmålat trätorn vid västra gaveln. Och i tornet hängde en klocka med en latinsk inskrift som i översättning löd: Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss . Anno 1613. Detta bibelcitat är även ingjutet i den nuvarande kyrkans lillklocka, som hänger i det nuvarande 50 meter höga tornet.

På nedre delan av kyrkogården finns soldatgravar, som i dag är tomma. Kvarlevorna efter stupade tyska och brittiska soldater flyttades på 1960-talet till Kviberg i Göteborg.